Most protetyczny .

W przypadku utraty zęba można go odtworzyć przy pomocy mostu.Postępowanie polega na opracowaniu zębów sąsiadujących z luką po zębie.

Opracowane zęby (model gipsowy),brak zęba lewa 2-ka.

most,korona

Most pełnoceramiczny.

most,korona

Most na modelu

most,korona 

Etapy postępowania:

Wizyta nr 1

1.Opracowanie zębów.

2.Pobranie wycisków.

3.Wykonanie mostu tymczasowego (na czas wykonania pracy).

Wizyta nr 2

Przymiarka

Wizyta nr 3

Cementowanie mostu.

Ilość wizyt może być większa w niektórych wypadkach.

Opis przypadku.

Brak zęba lewa górna 4-ka, pozostałe zęby starte z powodu braku zębów bocznych (trzonowych)

Most, korona, zatrzask osiowy

Zęby opracowane pod most i korony.
Most, korona, zatrzask osiowy

Gotowy most i korony.

Most, korona, zatrzask osiowy