Współczynnik konieczności leczenia periodontologicznego  – PSI

Poziom

Objawy

Leczenie

0

-brak krwawienia

-brak osadu

Brak leczenia

1

Krwawienie

Instruktaż higieny.

Usunięcie osadu.

2

Kamień.

Krwawienie.

Usunięcie osadu i kamienia.

Usunięcie kamienia poddziąsłowego -skaling i root planing.

3

Kamień.

Krwawienie.

Próbnik pokazuje głębokość kieszeni od 3,5 do 5 mm.

Usunięcie osadu i kamienia.

Usunięcie kamienia poddziąsłowego -skaling i root planing.

Wykonanie pełnego badania głębokości kieszeni przy wszystkich zębach.

Wykonanie zdjęcia rtg  wszystkich zębów.

4

Kamień.

Krwawienie.

Próbnik pokazuje głębokość kieszeni powyżej  6 mm.

Usunięcie osadu i kamienia.

Usunięcie kamienia poddziąsłowego -skaling i root planing.

Wykonanie pełnego badania głębokości kieszeni przy wszystkich zębach.

Wykonanie zdjęcia rtg  wszystkich zębów.

Ewentualne skierowanie do specjalisty.