POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://paliga.pl (dalej Serwis).
W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które mogą być gromadzone bezpośrednio od nich lub są gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.
Administrator danych i kontakt do niego.
Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest  Gabinet Stomatologiczny Renata i Dariusz Paliga 35-303 Rzeszów Aleja Niepodległości 3 lokal 2, zwany dalej Gabinetem Stomatologicznym, tel. mob. 508 818 133, e-mail: dpaliga@data.pl W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
Kategorie zbieranych danych.
1. Informacje pozyskiwane poprzez mechanizm cookies oraz dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO w pewnych wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe, to administratorem danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny. Nawet w przypadku wątpliwości czy określona kategoria informacji jest daną osobową Administrator wprowadza mechanizmy chroniące tę informację jak daną osobową.
2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie powyższych kategorii danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony (cookie „niezbędne”) opiera się na tzw. uzasadnionym interesie administratora serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym celu może dochodzić do:
a) okazjonalnego analizowania plików z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające stronę; które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane; czy struktura strony nie zawiera błędów;
b) zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.
W powyższych przypadkach przysługuje Pani/u prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Natomiast, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na instalację plików cookies „opcjonalnych” (analitycznych np. dostarczanych przez Google Analytics / marketingowych) to informacje zebrane w ten sposób będą wykorzystywane do celu badania preferencji osób korzystających z naszej strony www z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlanej strony. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 173 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Prawo do wycofania zgody.
Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie i usunąć pliki cookies z urządzenia. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Obowiązek lub dobrowolność podania danych
1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.
Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych
Ma Pani/Pan prawo:
⦁ żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
⦁ żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) –
w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
⦁ żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
⦁ żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
⦁ wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty
Czas przechowywania danych
Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.
Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

POLITYKA COOKIES
Informacje ogólne
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane witryny. Są one powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny.
Wykorzystujemy następujące kategorie plików cookies: sesyjne oraz stałe.
pliki sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
pliki stałe – pozostają na urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

W jakim celu Administrator używa plików cookie?

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
Biorąc pod uwagę cel wykorzystania plików, Administrator wykorzystuje dwie kategorie plików cookies: „niezbędne” oraz „opcjonalne” w następujących celach:
1. Pliki cookies „niezbędne” – w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlenia strony www. Chodzi o zapewnienie podstawowych funkcji takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Można je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie witryny.
W tym celu na naszych stronach mogą być wykorzystywane sesyjne pliki cookies.
2. Pliki cookies „opcjonalne”:
a) analityczne (np. w celu badania preferencji osób korzystających z naszej strony
z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlania strony);
b) marketingowe – mogą być wykorzystywane stałe i sesyjne pliki cookies.
Wykorzystanie tej kategorii plików cookies opiera się na Pani/a zgodzie.
Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.
Kontrolowanie i usuwanie plików cookie
Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie. Użytkownik może również z łatwością zmienić ustawienia dotyczące plików tego typu w ustawieniach przeglądarki. Zablokowanie wszystkich ciasteczek ze strony Serwisu może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie
z niektórych funkcjonalności naszej strony.
Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc
w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.allaboutcookies.org, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.
Ponadto, można zobaczyć informacje dotyczące poszczególnych przeglądarek na stronach:
– Google Chrome
– Microsoft Edge
– Mozilla Firefox
– Microsoft Internet Explorer
– Opera
– Apple Safari
Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko
i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony.
Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.
Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.
Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych

Dane eksploatacyjne
Nawet w przypadku braku instalacji plików cookies, administrator serwisu może uzyskiwać dostęp do następujących danych charakteryzujących sposób korzystania ze strony www (dalej: inne dane eksploatacyjne):
a) numer ID przydzielony urządzeniu osoby odwiedzającej stronę,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej,
c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa),
z którego korzysta Internauta,
d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania
z witryny.
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami
w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
Dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail
i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.