Nasze publikacje :

 1. Zastosowanie lasera w codziennej praktyce dentystycznej.
 2. Odsłonięcie powierzchni korzenia zęba za pomocą polskiego, wielofalowego lasera diodowego SMARTm. Opis przypadku. Artykuł z filmem.
 3. Polski laser w endodoncji – dlaczego dwie długości fali?
 4. Zastosowanie lasera didowego w przypadku złamania korony zęba.
 5. Laseroterapia jako skuteczne uzupełnienie procedur terapeutycznych w leczeniu endodontycznym.
 6. Most adhezyjny. Metoda indywidualnego indeksu silikonowego.
 7. Rozwiązanie problemu złamania poddziąsłowego korony zęba przedtrzonowego – opis dwóch przypadków.
 8. Informatyzacja gabinetu stomatologicznego – szansa czy zagrożenie
 9. Szynowanie zębów rozchwianych z jednoczesnym odtworzeniem utraconego zęba – opis przypadku
 10. Porównanie metod wprowadzania danych w istniejącym na rynku oprogramowaniu dla gabinetów i klinik stomatologicznych.
 11. Realizacja wymogów prawnych dotyczących dokumentacji indywidualnej wewnętrznej w istniejącym na rynku oprogramowaniu dla gabinetów i klinik stomatologicznych
 12. Zastosowanie dezynfekcji fotoaktywnej w leczeniu próchnicy zębów
 13. Endokorona wykonana metodą jednowizytową – opis przypadku
 14. Możliwości zastosowania fotoaktywnej dezynfekcji w leczeniu periimplantitis. 
 15. Elektroniczna dokumentacja medyczna – w chmurze czy lokalnie?
 16.  Rola lekarza dentysty w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu zespołu obturacyjnego bezdechu sennego (osas)
 17. Leczenie ortodontyczne pacjentów z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego (osas). Opis przypadków
 18. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna nadchodzi
 19. Możliwość wykorzystania łyżek transform w trudnych przypadkach klinicznych
 20.  Nowa metoda diagnostyczna w ocenie nasilenia bruksizmu w czasie snu w gabinecie stomatologicznym
 21. Aktualne aspekty prawne tworzenia oprogramowania generującego elektroniczną dokumentację medyczną.
 22. Wpływ witaminy D na stan zdrowia jamy ustnej
 23. Analiza krytyczna oprogramowania dla klinik i gabinetów stomatologicznych
 24. Influence of the surface condition on the adhesion of composite materials to enamel.
 25. Możliwość leczenia obturacyjnego bezdechu sennego i chrapania za pomocą aparatu stomatologicznego – opis przypadku
 26. Nadwrażliwość zębiny – nowoczesne leczenie wsparte laseroterapią
 27. Increase of implant temperature during laser disinfection
 28. Niechirurgiczne leczenie choroby przyzębia – terapia fotodynamiczna

Filmy opublikowane jako złączniki do artykułów.

Plakaty -przedstawione na konferencjach.

1.

10th PSI International Congres ,1st International ICOI Europe Congress

Autorzy :Joanna Wysokińska-Miszczuk, Radosław Maksymowicz, Dariusz Paliga, Renata Paliga,

Tytuł :The use of photo-dynamic disinfection in the treatment of periimplantitis.  

Nagroda za 2 miejsce.

certyfikat za konferencje PSI 2017 06

2.

13th International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter Rzeszów 10-15 September 2018

Autorzy  : Leszek Pyziak ,Tomasz Więcek, Dariusz Paliga, Radosław Maksymowicz

Tytuł :Increase of implant temperaturę during laser disinfection 

 

Opis artykułów:

1.

Tytuł:

Zastosowanie lasera w codziennej praktyce dentystycznej.

Data: 09-2015

Wydawnictwo/numer :

TPS – Twój Przegląd Stomatologiczny 9/2015

Autorzy:

lek. dent. Dariusz Paliga
lek. dent. Adam Malawski-Róg
lek. dent. Renata Paliga

streszczenie:

Przedstawiamy możliwości zastosowania lasera diodowego w ogólnej praktyce dentystycznej. Zastosowanie laserów jest bardzo szerokie, mogą one wspomagać zarówno chirurgię stomatologiczną, protetykę, endodoncję, jak i stomatologię zachowawczą. Przypadki pokazane w artykule, trudne do wykonania konwencjonalnymi metodami, stają się niezwykle proste po zastosowaniu najnowszych technologii dostępnych dla lekarza dentysty.

Link do wydawnictwa : http://tps.elamed.pl/

2.

Tytuł:

Odsłonięcie powierzchni korzenia zęba za pomocą polskiego, wielofalowego lasera diodowego SMARTm. Opis przypadku. Artykuł z filmem.

Data: 10-2015

Wydawnictwo/numer :

Magazyn Stomatologiczny 10/2015

Autorzy:

lek. dent. Renata Paliga

lek. dent. Dariusz Paliga

Exposure of root surface using a Polish multiwave diode SMARTm laser. Case description

streszczenie:

W artykule przedstawiono przypadek pacjentki wymagającej wykonania wkładu lanego korzeniowego z zatrzaskiem osiowym Rhein’83. Podczas poszczególnych etapów pracy wykorzystywano polski laser diodowy o różnych długościach fali.  W  przypadku leczenia endodontycznego zęba i chirurgicznej korekty błony śluzowej jamy ustnej stosowano laser o długości fali 980 nm, a pod koniec zabiegu – w celu przyspieszenia gojenia się rany oraz zmniejszenia bólu i obrzęku pozabiegowego – wykorzystano czerwony laser biostymulacyjny o długości fali 635 nm.

Link do wydawnictwa : http://www.magazyn-stomatologiczny.pl

link do filmu

3.

Tytuł:

Polski laser w endodoncji – dlaczego dwie długości fali?

Data: 11-2015

Wydawnictwo/numer :

TPS – Twój Przegląd Stomatologiczny 11/2015

Autorzy:

lek. dent. Renata Paliga
lek. dent. Adam Malawski-Róg
lek. dent. Dariusz Paliga

streszczenie:

Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii laserowej lekarze stomatolodzy coraz częściej sięgają po lasery diodowe. Lasery te znalazły szerokie zastosowanie zarówno w chirurgii stomatologicznej, jak i endodoncji. Na podstawie piśmiennictwa oraz własnych doświadczeń autorów omówiono szerokie zastosowanie laserów diodowych w codziennej praktyce stomatologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia endodontycznego.

Link do wydawnictwa : http://tps.elamed.pl/

4.

Tytuł:

Zastosowanie lasera didowego w przypadku złamania korony zęba

Data: 2-2016

Wydawnictwo/numer :

Implantologia Stomatologiczna.
PSI IMPLANT DENTISTRY  1/2016

Autorzy:

lek. dent. Dariusz Paliga

lek. dent. Renata Paliga

Lek.dent.Radosław Maksymowicz

Streszczenie
Jednym z większych problemów z jakim spotykają się stomatolodzy w swojej
pracy to konieczność wykonania gingiwektomii w celu odsłonięcia korzeni zębów,
zwłaszcza złamanych poddziąsłowo. Często konieczne w tych wypadkach leczenie
endodontyczne pogarsza sytuacje. Stosowane do tej pory w takich przypadkach
techniki chirurgiczne nie rzadko są trudne do wykonania w codziennej praktyce
lekarza dentysty oraz wymagają rozłożenia leczenia na kilka wizyt. Zastosowanie
lasera diodowego w tych przypadkach ułatwia pracę lekarzowi, czyni ją bardziej
przewidywalną, skraca czas leczenia i przyspiesza gojenie. W artykule przedstawiamy zastosowanie lasera diodowego w sytuacjach w których dla prawidłowego
przebiegu leczenia konieczna jest korekta tkanek miękkich, dezynfekcja kanałów
leczonych zębów oraz biostymulacja, przyspieszająca gojenie pozabiegowe.

Link do wydawnictwa : www.psi-icoi.pl

5.

Tytuł:

Laseroterapia jako skuteczne uzupełnienie procedur terapeutycznych w leczeniu endodontycznym.

Data: 06-2016

Wydawnictwo/numer :

Magazyn Stomatologiczny 06/2016

Autorzy:

lek. dent. Dariusz Paliga

lek. dent. Renata Paliga

lek. dent. Adam Malawski‑Róg

prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska‑Miszczuk

streszczenie:

Laseroterapia jest młodą, ale wysoce innowacyjną metodą leczenia. Pierwsze
urządzenie laserowe skonstruowano w 1960 roku, a po 50 latach technologia
ta doczekała się szerokiego zastosowania terapeutycznego w medycynie,
m.in. w stomatologii….

Link do wydawnictwa : http://www.magazyn-stomatologiczny.pl

Artykuł z filmem:

Link do filmu : link do filmu

6.

Tytuł:

Most adhezyjny
Metoda indywidualnego indeksu silikonowego

Data: 09-2016

Wydawnictwo/numer :

Magazyn Stomatologiczny 09/2016

Autorzy:

lek. dent. Dariusz Paliga

lek. dent. Renata Paliga

lek. dent. Radosław Maksymowicz

prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska‑Miszczuk

streszczenie:

Most adhezyjny z materiału złożonego wzmocnionego włóknem (tzw. most
FRC – fiber reinforced composite) jest konstrukcją stałą, połączoną adhezyjnie
z zębami filarowymi. Odtwarza najczęściej pojedyncze braki zębowe zarówno
w odcinku przednim uzębienia, jak i bocznym. Jego wymodelowanie
jest możliwe podczas jednej wizyty, a koszt jest stosunkowo niski.

Link do wydawnictwa : http://www.magazyn-stomatologiczny.pl

Artykuł z filmem:

Link do filmu : link do filmu

7.

Tytuł:

ROZWIĄZANIE PROBLEMU ZŁAMANIA PODDZIĄSŁOWEGO KORONY ZĘBA PRZEDTRZONOWEGO – OPIS DWÓCH PRZYPADKÓW

Data: 012-2016

Wydawnictwo/numer :

Magazyn Stomatologiczny 12/2016

Autorzy:

lek. dent. Dariusz Paliga

lek. dent. Renata Paliga

lek. dent. Radosław Maksymowicz

prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska‑Miszczuk

streszczenie:

W pracy przedstawiono możliwość leczenia złamanych poddziąsłowo zębów z zastosowaniem  najnowszych  technologii. Zastosowane przez autorów metody leczenia są oparte na ich wieloletnim doświadczeniu w pracy z laserami diodowymi o różnych długościach fali. Opisane  przypadki pokazują, jak uprościć postępowanie podczas odbudowy złamanych zębów, zmniejszając liczbę potrzebnych wizyt oraz czyniąc pracę lekarza dentysty bardziej przewidywalną.

Link do wydawnictwa : http://www.magazyn-stomatologiczny.pl

Artykuł z filmem:

Link do filmu : link do filmu

8.

Tytuł:

Informatyzacja gabinetu stomatologicznego – szansa czy zagrożenie

Data: 01-2017

Wydawnictwo/numer :

Magazyn Stomatologiczny 1/2017

Autorzy:

lek. dent. Dariusz Paliga

dr. Justyna Stasieńko

Link do wydawnictwa : http://www.magazyn-stomatologiczny.pl

9.

Tytuł:

Szynowanie zębów rozchwianych z jednoczesnym odtworzeniem utraconego zęba – opis przypadku. Artykuł z filmem

Data: 02-2017

Wydawnictwo/numer :

Magazyn Stomatologiczny 1/2017

Autorzy:

lek. dent. Dariusz Paliga

lek. dent. Renata Paliga

Dr.n.med. Rafał Wiench

prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska‑Miszczuk

Streszczenie
Jedną z popularniejszych metod stabilizacji zębów rozchwianych jest ich szynowanie.  Metoda ta, wspierająca inne metody leczenia, jest powszechnie stosowana. Jednym z najnowocześniejszych materiałów wykorzystywanych w stomatologii do szynowania  zębów jest  taśma poliaramidowa. W opisanym przypadku autorzy pracy przedstawiają sposób uproszczenia całej procedury i ograniczenia ryzyka popełnienia błędu, szczególnie w sytuacji całkowitej utraty zęba. Uzyskano to dzięki zastosowaniu indeksu wykonanego z przezroczystego silikonu.

Link do wydawnictwa : http://www.magazyn-stomatologiczny.pl

10.

Tytuł:

Porównanie metod wprowadzania danych w istniejącym na rynku oprogramowaniu dla gabinetów i klinik stomatologicznych

Data: 03-2017

Wydawnictwo/numer :

Magazyn Stomatologiczny 1/2017

Autorzy:

lek. dent. Dariusz Paliga

dr. Justyna Stasieńko

Prof. Marek Matczak

Streszczenie
Przedmiotem pracy jest analiza porównawcza czterech aplikacji (Prodentis, SmartDental, Estomed i MeDinci) w zakresie metod wprowadzania danych. W pracy wyspecyfikowano rodzaje danych najczęściej wprowadzanych do dokumentacji stomatologicznej oraz określono metody wprowadzania takich danych. Przeprowadzono badania wskazanych aplikacji pod kątem stwierdzenia możliwości wpisania wyspecyfikowanych danych określonymi metodami. Wyniki badań przedstawiono tabelarycznie oraz szczegółowo omówiono ich aspekty.

Link do wydawnictwa : http://www.magazyn-stomatologiczny.pl

11.

Tytuł:

REALIZACJA WYMOGÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI INDYWIDUALNEJ WEWNĘTRZNEJ W ISTNIEJĄCYM NA RYNKU OPROGRAMOWANIU DLA GABINETÓW I KLINIK STOMATOLOGICZNYCH

Data: 05-2017

Wydawnictwo/numer :

Magazyn Stomatologiczny 5/2017

Autorzy:

dr. Justyna Stasieńko

lek. dent. Dariusz Paliga

Prof. Marek Matczak

Streszczenie
Przedmiotem pracy jest analiza porównawcza czterech aplikacji: Prodentis, SmartDental, Estomed i MeDinci w zakresie ich zgodności z przepisami prawa. W pracy wyspecyfikowano wszystkie przepisy dotyczące dokumentacji medycznej, prowadzonej przez podmiot leczniczy, udzielający ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, jakim jest gabinet lub klinika stomatologiczna, oraz określono rodzaje danych, cechy i właściwości dokumentacji medycznej wymagane przez te przepisy. Przeprowadzono badania wskazanych aplikacji pod kątem spełniania przez nie poszczególnych wymogów obowiązującego obecnie stanu prawnego. Wyniki badań przedstawiono tabelarycznie oraz szczegółowo omówiono ich aspekty

Link do wydawnictwa : http://www.magazyn-stomatologiczny.pl

12.

Tytuł:

ZASTOSOWANIE DEZYNFEKCJI FOTOAKTYWNEJ W LECZENIU PRÓCHNICY ZĘBÓW

Data: 06-2017

Wydawnictwo/numer :

Magazyn Stomatologiczny 6/2017

Autorzy:

Dariusz Paliga, Renata Paliga, Radosław Maksymowicz, Joanna Wysokińska-Miszczuk

Streszczenie
W pracy omówiono zasady działania dezynfekcji fotoaktywnej wraz z mechanizmem aktywacji tlenu molekularnego na poziomie komórek bakteryjnych. Na podstawie własnych przypadków klinicznych przedstawiono możliwości zastosowania PDI (photodynamic inactivation) w endodoncji, periodontologii oraz implantologii.

13.

Tytuł:

Endokorona wykonana metodą jednowizytową – opis przypadku

Data: 09-2017

Wydawnictwo/numer :

Magazyn Stomatologiczny 9/2017

Autorzy:

Dariusz Paliga, Renata Paliga, , Joanna Wysokińska-Miszczuk

Streszczenie
W artykule opisano przypadek wykonania endokorony kompozytowej metodą pośrednią jednowizytową z wykorzystaniem modelu silikonowego

14.

Tytuł:

Możliwości zastosowania fotoaktywnej dezynfekcji w leczeniu periimplantitis.

Data: 09-2017

Wydawnictwo/numer :

Implantologia Stomatologiczna rok VIII nr 2(16) 2017

Autorzy:

Radosław Maksymowicz Dariusz Paliga, Joanna Wysokińska-Miszczuk, Renata Paliga, ,

15.

Tytuł:

Elektroniczna dokumentacja medyczna – w chmurze czy lokalnie?

Data:11-2017

Wydawnictwo/numer :

Magazyn Stomatologiczny 11/2017

Autorzy:

Dariusz Paliga, Justyna Stasieńko

Streszczenie 
Celem artykułu jest wyjaśnienie różnic w użytkowaniu programów komputerowych, oferujących prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej przechowywanej w chmurze oraz lokalnie. Przedstawiono główne możliwości i zagrożenia istniejące w obu rozwiązaniach.

16.

Tytuł:

Rola lekarza dentysty w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu zespołu obturacyjnego bezdechu sennego (osas). Przegląd piśmiennictwa

Data:12-2017

Wydawnictwo/numer :

Magazyn Stomatologiczny 12/2017

Autorzy:

Pablo Echarri, Miguel Ángel Pérez Campoy, Javier Echarri, Ayham Mohsin, Adam Malawski-Róg, Dariusz Paliga

Streszczenie
Zespół obturacyjnego bezdechu sennego (obstructive sleep apnea syndrome, OSAS) w znacznym stopniu wpływa na jakość życia współczesnej populacji, a lekarzami, którzy najskuteczniej są w stanie go rozpoznać są lekarze ortodonci. Leczenie ortodontyczne może zwiększyć, zmniejszyć lub utrzymywać objętość górnych dróg oddechowych, a tym samym odpowiednio zaplanowany proces terapeutyczny odgrywa ważną rolę w zapobieganiu i leczeniu OSAS. Autorzy pracy  rozważają, na podstawie piśmiennictwa, kwestię najlepszego sposobu leczenia ortodonty