Nasze publikacje :

 1. Zastosowanie lasera w codziennej praktyce dentystycznej.
 2. Odsłonięcie powierzchni korzenia zęba za pomocą polskiego, wielofalowego lasera diodowego SMARTm. Opis przypadku. Artykuł z filmem.
 3. Polski laser w endodoncji – dlaczego dwie długości fali?
 4. Zastosowanie lasera didowego w przypadku złamania korony zęba.
 5. Laseroterapia jako skuteczne uzupełnienie procedur terapeutycznych w leczeniu endodontycznym.
 6. Most adhezyjny. Metoda indywidualnego indeksu silikonowego.
 7. Rozwiązanie problemu złamania poddziąsłowego korony zęba przedtrzonowego – opis dwóch przypadków.
 8. Informatyzacja gabinetu stomatologicznego – szansa czy zagrożenie
 9. Szynowanie zębów rozchwianych z jednoczesnym odtworzeniem utraconego zęba – opis przypadku
 10. Porównanie metod wprowadzania danych w istniejącym na rynku oprogramowaniu dla gabinetów i klinik stomatologicznych.
 11. Realizacja wymogów prawnych dotyczących dokumentacji indywidualnej wewnętrznej w istniejącym na rynku oprogramowaniu dla gabinetów i klinik stomatologicznych
 12. Zastosowanie dezynfekcji fotoaktywnej w leczeniu próchnicy zębów
 13. Endokorona wykonana metodą jednowizytową – opis przypadku
 14. Możliwości zastosowania fotoaktywnej dezynfekcji w leczeniu periimplantitis. 
 15. Elektroniczna dokumentacja medyczna – w chmurze czy lokalnie?
 16.  Rola lekarza dentysty w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu zespołu obturacyjnego bezdechu sennego (osas)
 17. Leczenie ortodontyczne pacjentów z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego (osas). Opis przypadków
 18. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna nadchodzi
 19. Możliwość wykorzystania łyżek transform w trudnych przypadkach klinicznych
 20.  Nowa metoda diagnostyczna w ocenie nasilenia bruksizmu w czasie snu w gabinecie stomatologicznym
 21. Aktualne aspekty prawne tworzenia oprogramowania generującego elektroniczną dokumentację medyczną.
 22. Wpływ witaminy D na stan zdrowia jamy ustnej
 23. Analiza krytyczna oprogramowania dla klinik i gabinetów stomatologicznych
 24. Influence of the surface condition on the adhesion of composite materials to enamel.
 25. Możliwość leczenia obturacyjnego bezdechu sennego i chrapania za pomocą aparatu stomatologicznego – opis przypadku
 26. Nadwrażliwość zębiny – nowoczesne leczenie wsparte laseroterapią
 27. Increase of implant temperature during laser disinfection
 28. Niechirurgiczne leczenie choroby przyzębia – terapia fotodynamiczna

Filmy opublikowane jako złączniki do artykułów.

Plakaty -przedstawione na konferencjach.

1.

10th PSI International Congres ,1st International ICOI Europe Congress

Autorzy :Joanna Wysokińska-Miszczuk, Radosław Maksymowicz, Dariusz Paliga, Renata Paliga,

Tytuł :The use of photo-dynamic disinfection in the treatment of periimplantitis.  

Nagroda za 2 miejsce.

certyfikat za konferencje PSI 2017 06

2.

13th International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter Rzeszów 10-15 September 2018

Autorzy  : Leszek Pyziak ,Tomasz Więcek, Dariusz Paliga, Radosław Maksymowicz

Tytuł :Increase of implant temperaturę during laser disinfection 

 

Opis artykułów:

1.

Tytuł:

Zastosowanie lasera w codziennej praktyce dentystycznej.

Data: 09-2015

Wydawnictwo/numer :

TPS – Twój Przegląd Stomatologiczny 9/2015

Autorzy:

lek. dent. Dariusz Paliga
lek. dent. Adam Malawski-Róg
lek. dent. Renata Paliga

streszczenie:

Przedstawiamy możliwości zastosowania lasera diodowego w ogólnej praktyce dentystycznej. Zastosowanie laserów jest bardzo szerokie, mogą one wspomagać zarówno chirurgię stomatologiczną, protetykę, endodoncję, jak i stomatologię zachowawczą. Przypadki pokazane w artykule, trudne do wykonania konwencjonalnymi metodami, stają się niezwykle proste po zastosowaniu najnowszych technologii dostępnych dla lekarza dentysty.

Link do wydawnictwa : http://tps.elamed.pl/

2.

Tytuł:

Odsłonięcie powierzchni korzenia zęba za pomocą polskiego, wielofalowego lasera diodowego SMARTm. Opis przypadku. Artykuł z filmem.

Data: 10-2015

Wydawnictwo/numer :

Magazyn Stomatologiczny 10/2015

Autorzy:

lek. dent. Renata Paliga

lek. dent. Dariusz Paliga

Exposure of root surface using a Polish multiwave diode SMARTm laser. Case description

streszczenie:

W artykule przedstawiono przypadek pacjentki wymagającej wykonania wkładu lanego korzeniowego z zatrzaskiem osiowym Rhein’83. Podczas poszczególnych etapów pracy wykorzystywano polski laser diodowy o różnych długościach fali.  W  przypadku leczenia endodontycznego zęba i chirurgicznej korekty błony śluzowej jamy ustnej stosowano laser o długości fali 980 nm, a pod koniec zabiegu – w celu przyspieszenia gojenia się rany oraz zmniejszenia bólu i obrzęku pozabiegowego – wykorzystano czerwony laser biostymulacyjny o długości fali 635 nm.

Link do wydawnictwa : http://www.magazyn-stomatologiczny.pl

link do filmu

3.

Tytuł:

Polski laser w endodoncji – dlaczego dwie długości fali?

Data: 11-2015

Wydawnictwo/numer :

TPS – Twój Przegląd Stomatologiczny 11/2015

Autorzy:

lek. dent. Renata Paliga
lek. dent. Adam Malawski-Róg
lek. dent. Dariusz Paliga

streszczenie:

Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii laserowej lekarze stomatolodzy coraz częściej sięgają po lasery diodowe. Lasery te znalazły szerokie zastosowanie zarówno w chirurgii stomatologicznej, jak i endodoncji. Na podstawie piśmiennictwa oraz własnych doświadczeń autorów omówiono szerokie zastosowanie laserów diodowych w codziennej praktyce stomatologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia endodontycznego.

Link do wydawnictwa : http://tps.elamed.pl/

4.

Tytuł:

Zastosowanie lasera didowego w przypadku złamania korony zęba

Data: 2-2016

Wydawnictwo/numer :

Implantologia Stomatologiczna.
PSI IMPLANT DENTISTRY  1/2016

Autorzy:

lek. dent. Dariusz Paliga

lek. dent. Renata Paliga

Lek.dent.Radosław Maksymowicz

Streszczenie
Jednym z większych problemów z jakim spotykają się stomatolodzy w swojej
pracy to konieczność wykonania gingiwektomii w celu odsłonięcia korzeni zębów,
zwłaszcza złamanych poddziąsłowo. Często konieczne w tych wypadkach leczenie
endodontyczne pogarsza sytuacje. Stosowane do tej pory w takich przypadkach
techniki chirurgiczne nie rzadko są trudne do wykonania w codziennej praktyce
lekarza dentysty oraz wymagają rozłożenia leczenia na kilka wizyt. Zastosowanie
lasera diodowego w tych przypadkach ułatwia pracę lekarzowi, czyni ją bardziej
przewidywalną, skraca czas leczenia i przyspiesza gojenie. W artykule przedstawiamy zastosowanie lasera diodowego w sytuacjach w których dla prawidłowego
przebiegu leczenia konieczna jest korekta tkanek miękkich, dezynfekcja kanałów
leczonych zębów oraz biostymulacja, przyspieszająca gojenie pozabiegowe.

Link do wydawnictwa : www.psi-icoi.pl

5.

Tytuł:

Laseroterapia jako skuteczne uzupełnienie procedur terapeutycznych w leczeniu endodontycznym.

Data: 06-2016

Wydawnictwo/numer :

Magazyn Stomatologiczny 06/2016

Autorzy:

lek. dent. Dariusz Paliga

lek. dent. Renata Paliga

lek. dent. Adam Malawski‑Róg

prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska‑Miszczuk

streszczenie:

Laseroterapia jest młodą, ale wysoce innowacyjną metodą leczenia. Pierwsze
urządzenie laserowe skonstruowano w 1960 roku, a po 50 latach technologia
ta doczekała się szerokiego zastosowania terapeutycznego w medycynie,
m.in. w stomatologii….

Link do wydawnictwa : http://www.magazyn-stomatologiczny.pl

Artykuł z filmem:

Link do filmu : link do filmu

6.

Tytuł:

Most adhezyjny
Metoda indywidualnego indeksu silikonowego

Data: 09-2016

Wydawnictwo/numer :

Magazyn Stomatologiczny 09/2016

Autorzy:

lek. dent. Dariusz Paliga

lek. dent. Renata Paliga

lek. dent. Radosław Maksymowicz

prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska‑Miszczuk

streszczenie:

Most adhezyjny z materiału złożonego wzmocnionego włóknem (tzw. most
FRC – fiber reinforced composite) jest konstrukcją stałą, połączoną adhezyjnie
z zębami filarowymi. Odtwarza najczęściej pojedyncze braki zębowe zarówno
w odcinku przednim uzębienia, jak i bocznym. Jego wymodelowanie
jest możliwe podczas jednej wizyty, a koszt jest stosunkowo niski.

Link do wydawnictwa : http://www.magazyn-stomatologiczny.pl

Artykuł z filmem:

Link do filmu : link do filmu