„Profilaktyka”

 • przegląd zębów z wykorzystaniem kamery wenątrzustnej
 • lakierowanie zębów – lakowanie zębów
 • instruktaż higieny
 • usunięcie osadu i kamienia nazębnego (skaling, piskowanie)

 

„Leczenie dzieci i młodzieży”

 • leczenie zębów stałych
 • leczenie kanałowe zębów mlecznych i stałych

 „Pierwsza pomoc stomatologiczna”

 • pomoc w razie bólu zęba
 • pomoc w wypadku urazu zębów

„RTG – radiowizjografia”

 • „Stomatologia zachowawcza z endodoncją”
 • leczenie próchnicy zębów
 • pokrycie zębów
 • szynowanie zębów
 • leczenie kanałowe
 • maszynowe leczenie kanałowe zębów
 • termiczne wyplenianie kanałów korzeniowych
 • odbudowa zęba z wykorzystaniem wkładów z włókna szkalnego

„Protetyka”

 • mosty adhezyjne
 • onaly, inlay
 • korony, mosty porcelanowe na metalu
 • korony, mosty pełnoceramiczne
 • protezy osiadające całkowite i częściowe
 • protezy szkieletowe
 • protezy bezklamrowe
 • zasuwy, zatrzaskim

„Chirugria”

 • ekstrakcje zębów
 • hemisekcja, radektomia
 • nacięcie ropnia